Daniel S. DeCarlo (1919-2001)
 
(PL) Dan DeCarlo był amerykańskim rysownikiem najbardziej znanym z tego, że rozwinął wygląd Archie Comics oraz powszechnie uznanym współtwórcą takich postaci jak Sabrina the Teenage Witch, Josie and the Pussycats i Cheryl Blossom.
 
Około 1947 roku, odpowiadając na ogłoszenie, rozpoczął pracę w przemyśle komiksowym w Timely Comics, będącym w latach 40-tych odpowiednikiem Marvel Comics. Pod kierownictwem redaktora naczelnego Stana Lee, jego pierwszym zadaniem była seria humorystyczna dla nastolatków – Jeanie. Oprócz pracy nad komiksami, DeCarlo rysował także niezależne prace dla magazynów The Saturday Evening Post i Argosy, a także komiksy pin-up girl dla linii Humorama.
 
Sugar Gabi 👽
Daniel S. DeCarlo (1919-2001)
 
(EN) Dan DeCarlo was an American cartoonist best known for developing the Archie Comics look and the widely acclaimed co-creator of such characters as Sabrina the Teenage Witch, Josie and the Pussycats and Cheryl Blossom.
 
Around 1947, answering an ad, he began working in the comics industry at Timely Comics, the 1940s equivalent of Marvel Comics. Under editor-in-chief Stan Lee, his first assignment was a humor series for teenagers, Jeanie. In addition to his work on comics, DeCarlo also drew freelance work for The Saturday Evening Post and Argosy magazines, as well as pin-up girl comics for the Humorama line.
 
/Sugar Gabi 👽